Żłobek Gzuby

Nasza oferta

Nasza oferta

Przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.30.

Opłaty:

a) wpisowe, które Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wpłacić w dniu podpisania umowy, wynosi 300 zł. W przypadku dwójki dzieci wpisowe za drugie dziecko wynosi 200 zł.

Jest to opłata na cele Żłobka i nie podlega ona zwrotowi.

Wpisowe może być traktowane jako rezerwacja miejsca w Żłobku przed zapisaniem Dziecka i nie podlega zwrotowi.

b) opłata (czesne) za pobyt dziecka w Żłobku GZUBY wynosi dla:

     – 1.050 zł/miesiąc dla dzieci posiadających ważną kartę mieszkańca gminy Tarnowo Podgórne

     – 1.650 zł/miesiąc dla dzieci nie posiadających ważnej karty mieszkańca gminy Tarnowo Podgórne

Czesne zawiera:

     – opiekę przez cały czas pobytu Dziecka w żłobku

     – opiekę wykwalifikowanego fizjoterapeuty

     – zajęcia plastyczne

     – zajęcia muzyczno-ruchowe

     – zabawy sensoryczne

     – zabawy z elementami języka angielskiego

     – upominek gwiazdkowy, wielkanocny, na Dzień Dziecka i z okazji urodzin

Opłata (czesne) za żłobek zostanie obniżona po przyznaniu z ZUS dofinansowania 400 zł. Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do żłobka.

Szczegółowe informacje w zakładce „dofinansowania” oraz na stronie ZUS.

Czesne nie zawiera ubezpieczenia indywidualnego NNW oraz kosztów wyżywienia.    

Catering zapewnia firma Art Catering.

Menu oraz lista alergenów dostępna jest na stronie http://art-catering.com.pl/

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 17 zł.