Żłobek Gzuby

Dofinansowanie

Dofinansowanie

„Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r.  dotyczącej sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 1247) od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 700,00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w żłobku i
dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”.

Regulamin

Kliknij tutaj

Statut

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj