Żłobek Gzuby

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1247) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700,00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w Żłobku i
dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.


Regulamin

Kliknij tutaj

Statut

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj